Aloita kohderyhmän rajaus

Tietosuojaseloste

Johdanto

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Osoitetalo.fi:n oman asiakasrekisterin käsittelyä. Osoitetalo.fi:n kautta ostettavat yritysrekisterit eivät sisällä henkilötietoja. Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille Osoitetalo.fi:llä (jäljempänä mainittu ”Osoitetalo” tai ”me”) erittäin tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen erityistä varovaisuutta, tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä” tai “sinä”) voidaan tunnistaa.

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja personointiin ja asiakaspalveluun. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Osoitetalosta riippumattomat omat tietosuojaselosteensa.


Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti suoraan sinulta joko suullisesti tai kirjallisesti. Ne voivat olla meidän itsemme tai kumppaneidemme toimeksiannosta keräämiä tietoja.

Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: minimissään etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. 


Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

* Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä tapahtumatiedot,
   jotka palveluta lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluille.

* Käyttäjän lataukset palvelussa.


Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja palvelustamme, kuten:
     
* Aikaleimoja ja lokitietoja   

* Tietoja laitteista, joita käytetään palveluun
   pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot
   saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.

* Klikkaukset palvelussa ja lomakkeiden täyttötiedot


Emme yhdistä emmekä tallenna näitä tietoja henkilötietojen yhteyteen.


Miten käytämme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan asiakassuhteen hallintaan liittyvissä toimissa. Ostorekisterit eivät sisällä henkilötietoja.Palvelun tarjoaminen

Henkilötietoja käytetään tietopalvelun tarjoamiseen.Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä.


Henkilötietojen jakaminen

Henkilötietoja ei luovuteta tai myydä eteenpäin muissa tilanteissa kuin alla kuvatuissa tilanteissa:

Tietoja voidaan luovuttaa jos on epäilys, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa Osoitetalon statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten email-, yritys- ja nimitiedot email markkinointijärjestelmään tai myynnin järjestelmään (CRM). Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason.


Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden tai lain asettamien minimi säilytysaikojen täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun Käyttäjä esimerkiksi pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tiedot tuhotaan viipymättä.


Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen noudattaen oikeuksiasi ja vapauksiasi kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojasi käsittelevät vain ne Osoitetalon työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.


Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjän ei ole mahdollista poistaa tällaisia tietoja.

Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.


Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 18-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.


Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnollisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä helpomman käyttää.

Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa palvelun toimivuuteen. Lisätietoa evästeistä voit lukea käyttöehdoistamme.


Turvallisuus

Osoitetalo suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.


Muutokset Tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän tulee tutustua tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin.