Aloita kohderyhmän rajaus

Ehdot

Yleiset ehdot

Tilaamalla Osoitetalo.fi:n telemarkkinointirekistereitä, poimintapalveluita, osoiterekistereitä tai muita palveluita, sitoudut noudattamaan kaikkia alla olevia ehtoja. Ehdot koskevat myös kaikkia muita Osoitetalo.fi:n kautta saatuja palveluita, lähetyspalveluita ja tuotteita.

Tietoja saa käyttää vain yrityksen tai yhteisön omaan toimintaan. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty, eikä näin saa toimia missään tilanteessa. Samaa rekisteriä voidaan käyttää saman konsernin yhtiöiden kesken. Tietoja ei saa hyödyntää julkaisemalla, käyttämällä, luovuttamalla tai myymällä niitä edelleen kolmansille osapuolille. Jos asiakkaan todetaan käyttäneen tietoja tai sisältöjä väärin tai toimineen muuten vastoin näitä ehtoja, sitoutuu asiakas korvaamaan kokonaisuudessaan Osoitetalo.fi:lle aiheutuneen vahingon.

Asiakas vastaa siitä, että tiedot sopivat asiakkaan sille aikomaan tarkoitukseen. Asiakas vastaa itse kampanjansa toteutuksesta laillisuudesta, oikeellisuudesta ja seurauksista.

Osoitetalo.fi pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet luovuttamiinsa tietoihin.

Osoitetalo.fi:n toimittamien tuotteiden ja palveluiden viitteellinen toimitusaika on 1-3 arkipäivää. Laskutamme tilauksen yhteydessä ilmoittamaanne postiosoitteeseen normaalilla paperilaskulla tai vaihtoehtoisesti lähetämme laskun sähköpostitse / verkkolaskuna. Oletuksena maksuehto on 14 päivää tietojen toimittamisesta asiakkaalle, mutta maksuaikaa voidaan jatkaa asiakkaan niin halutessa.

Millään Osoitetalo.fi:n kautta tilatuilla palveluilla tai tuotteilla ei ole palautusoikeutta tuotteemme luonteen takia. Lähetetty tilaus on ostopäätös, mutta tilaus voidaan perua mikäli palveluntarjoaja ei ole ehtinyt toimittaa tuotetta asiakkaalle. Jos tuote on ehditty toimittaa asiakkaalle, niin tilausta ei voida perua. Toimitettavien kontaktien kappalemäärä voi vaihdella +/- 0,25% johtuen rekisteripäivityksistä. Osoitetalo.fi kuitenkin pyrkii toimittamaan aina tarkan ennalta sovitun kontaktimäärän.

Osoitekone

Osoitetalo.fi pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan osaltaan, mutta ei takaa sitä. Mahdollisten vikatilanteiden korjaaminen aloitetaan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin yleisten työ- ja virka-aikojen sisällä. Palveluntarjoaja (Osoitetalo.fi) ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huoltotöistä aiheutuvia välillisiä tai välittömiä kustannuksia. Palveluntarjoaja korvaa tuotteen toimituksen yhteydessä tapahtuvat virheet, mutta palveluntarjoaja ei ole vastuussa, eikä korvaa lähetyksen jälkeen ilmeneviä ongelmia tai epäkohtia (Pl. vanhentuneet tiedot, lisää tietoa kohdassa "Laatutakuu").  Osoitetalo.fi:n korvausvelvollisuus rajoittuu kuitenkin aina maksimissaan koko kaupan arvoon.


OT-Rating talousluokitus ei korvaa perinteisiä ja laajempia yrityksistä saatavia luottotietoja päätöksenteossa, eikä sitä tule käyttää kohdeyrityksen kokonaisvaltaiseen arviointiin. OT-Rating luokitusta voidaan käyttää suuntaa antavana osana kohdeyrityksen taloutta ja/tai kokonaisuutta arvioitaessa. Ot-Rating ei takaa kohdeyrityksen maksukykyä tai maksukyvyttömyyttä.

Palvelu toimitetaan sellaisenaan kuin se on.

Osoitetalo.fi ei lupaa takuita sille, että:
* Palvelu vastaa tiettyjä tarpeita
* Palvelu on täysin virheetön, täysin turvallinen tai aina käytettävissä.

Toimimattomien tietojen hyvittäminen (LAATUTAKUU)
Osoitetalo.fi tarjoaa kaikille tiedoilleenlaatutakuun. Laatutakuu hyvittää asiakkaalle ne tiedot, jotka asiakas voi todistettavasti näyttää toteen toimimattomiksi.

Laatutakuu ei korvaa yritykselle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.Force majeure
Käyttäjä ymmärtää että Osoitetalo.fi käyttää alihankintana kolmannen osapuolen laitteistoja sekä palveluita tuottaakseen oman palvelunsa.Osoitetalo.fi:llä on oikeus kehittää, muuttaa tai päivittää palveluitaan ilmoittamatta siitä asiakkaalle ennakkoon.

Asiakas hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttöä. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu, mikäli palvelun tuottaminen estyy ulkoisen tekijän vuoksi. Tälläisiä ulkoisia tekijöitä voivat olla esimerkiski viranomaismääräykset ja ylitsepääsemättömät, palveluntarjoajasta riippumattomat tekijät kuten alihankintapalveluiden tuottajien katkokset tai lähetyspalveluiden tai osoitekoneen ehtojen vastainen käyttö. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus olla toteuttamatta kampanjaa, jos se rikkoo esimerkiksi suoramarkkinoinnin yleisiä määräyksiä tai hyvää tapaa.

Kolmas osapuoli = Yrityksen tai yhteisön ulkopuolella toimiva taho, yhteisö tai henkilö joka ei ole Osoitetalon asiakasyrityksen työntekijä tai sisaryhtiö.

Asiakas = Osoitetalo.fi:ltä palvelun tai tuotteen tilannut taho, yhteisö tai henkilö.

Palveluntarjoaja = MK Suominen Oy / Osoitetalo.fi

Huollamme sivustoa

Kokeile myöhemmin uudestaan