Aloita kohderyhmän rajaus

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitjäjä
Rekisterinpitäjänä toimii MK Suominen Oy / Osoitetalo.fi. Rekisterin laatimispäivä on 10.7.2014.Postiosoite: Asemamestarinkatu 1, 28100 PORI

2. Rekisterin nimi
Osoitetalo.fi:n suoramarkkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suoramarkkinointi osoitteistojen tuottaminen sekä ylläpitäminen.

4. Rekisterin tietosisältö
Osoitetalon rekisterit sisältävät rekisteröidyistä yrityksien nimiä, y-tunnuksia, postiosoitteita, postitoimipaikkoja, postinumeroita, puhelinnumeroita, kokoluokkia, toimialoja, sekä muotoja. Kuitenkaan kaikkia näitä tietoja jokaisesta rekisteröidystä ei ole. Osoitetalo.fin kautta ostettavat yritysrekisterit eivät sisällä suoria henkilötietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot on kerätty yleisesti saatavissa olevista tiedoista. Osoitetalo kerää ja käsittelee yrityksien nimiä, aputoiminimiä, perustamisajankohtia, y-tunnuksia, postiosoitteita, postitoimipaikkoja, postinumeroita, puhelinnumeroita, toimialoja, www-osoitteita, julkisia verotietoja sekä yhtiömuotoja, lain niille määrittelemien ohjeistuksien mukaan.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän asiakkaille ainoastaan suoramarkkinointi, markkinatutkimus, tai muihin lain sallimiin käyttötarkoituksiin. Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen ylläpitoon sekä hallintaan sekä Osoitetalo.fi:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin. Tietoja ei luovuteta ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on ilmaiseksi mahdollisuus kieltää tietojen käyttö. Markkinointi- ja osoitteenluovutus kiellon voi tehdä www.osoitetalo.fi:n "Ota yhteyttä" sivun lomakkeella tai kirjallisesti. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojentarkastuspyyntö on mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on kerätty tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salauksin sekä käyttöoikeuksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään lukituissa säilytystiloissa, joihin kulku tapahtuu vain määriteltyjen henkilöiden valvonnassa.

Huollamme sivustoa

Kokeile myöhemmin uudestaan